کمترین: 
67.01
بیشترین: 
67.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.01
زمان: 
8/23 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 23 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 آبان 1397 , 67.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 16:32","price":67.01}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398