کمترین: 
181994
بیشترین: 
182284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181994.0
زمان: 
8/23 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 23 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 آبان 1397 , 181994.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 11:40","price":182284.0},{"date":"1397/08/23 14:40","price":181994.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398