کمترین: 
1201.04
بیشترین: 
1203.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1201.04
زمان: 
8/23 12:30
قیمت اونس طلا امروز 23 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 آبان 1397 , 1201.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 03:00","price":1202.12},{"date":"1397/08/23 03:30","price":1203.44},{"date":"1397/08/23 06:00","price":1203.71},{"date":"1397/08/23 06:30","price":1203.14},{"date":"1397/08/23 09:00","price":1203.12},{"date":"1397/08/23 09:30","price":1202.44},{"date":"1397/08/23 12:00","price":1202.10},{"date":"1397/08/23 12:30","price":1201.04}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398