کمترین: 
193.67
بیشترین: 
211.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193.67
زمان: 
8/23 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 آبان 1397 , 193.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:00","price":211.5},{"date":"1397/08/23 03:00","price":211.92},{"date":"1397/08/23 06:00","price":211.05},{"date":"1397/08/23 09:00","price":211.2},{"date":"1397/08/23 12:00","price":211.5},{"date":"1397/08/23 15:00","price":207.7},{"date":"1397/08/23 18:00","price":207.42},{"date":"1397/08/23 21:00","price":193.67}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398