کمترین: 
6008
بیشترین: 
6481.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6008
زمان: 
8/23 21:00
قیمت بیت کوین امروز 23 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 آبان 1397 , 6008 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/23 00:00","price":6455.6},{"date":"1397/08/23 03:00","price":6481.7},{"date":"1397/08/23 06:00","price":6459.3},{"date":"1397/08/23 09:00","price":6467},{"date":"1397/08/23 12:00","price":6476},{"date":"1397/08/23 15:00","price":6340},{"date":"1397/08/23 18:00","price":6363.2},{"date":"1397/08/23 21:00","price":6008}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398