کمترین: 
69.82
بیشترین: 
69.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.82
زمان: 
8/22 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 آبان 1397 , 69.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 16:32","price":69.82}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398