کمترین: 
19.63
بیشترین: 
20.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.15
زمان: 
8/22 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 22 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 22 آبان 1397 , 20.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 11:32","price":20.21},{"date":"1397/08/22 12:32","price":20.17},{"date":"1397/08/22 13:32","price":19.94},{"date":"1397/08/22 14:32","price":19.63},{"date":"1397/08/22 15:32","price":20.02},{"date":"1397/08/22 16:32","price":20.11},{"date":"1397/08/22 17:32","price":20.39},{"date":"1397/08/22 18:32","price":20.28},{"date":"1397/08/22 19:32","price":20.26},{"date":"1397/08/22 20:32","price":20.08},{"date":"1397/08/22 22:08","price":20.15}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399