کمترین: 
183212
بیشترین: 
183661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183212.0
زمان: 
8/22 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 22 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 آبان 1397 , 183212.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 11:30","price":183661.0},{"date":"1397/08/22 14:30","price":183212.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398