کمترین: 
212.6
بیشترین: 
214.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
214
زمان: 
8/22 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 آبان 1397 , 214 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 02:30","price":214.52},{"date":"1397/08/22 03:00","price":214.36},{"date":"1397/08/22 05:30","price":213.98},{"date":"1397/08/22 06:00","price":213.31},{"date":"1397/08/22 08:30","price":213.74},{"date":"1397/08/22 09:00","price":213.57},{"date":"1397/08/22 11:30","price":213.18},{"date":"1397/08/22 14:30","price":212.6},{"date":"1397/08/22 15:00","price":213},{"date":"1397/08/22 18:00","price":213.12},{"date":"1397/08/22 20:30","price":213},{"date":"1397/08/22 21:00","price":214}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398