کمترین: 
6410.1
بیشترین: 
6477.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6477.7
زمان: 
8/22 21:00
قیمت بیت کوین امروز 22 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 آبان 1397 , 6477.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 02:30","price":6431.2},{"date":"1397/08/22 03:00","price":6437.2},{"date":"1397/08/22 05:30","price":6443.1},{"date":"1397/08/22 06:00","price":6410.1},{"date":"1397/08/22 08:30","price":6458.1},{"date":"1397/08/22 09:00","price":6458},{"date":"1397/08/22 11:30","price":6459.1},{"date":"1397/08/22 14:30","price":6439.9},{"date":"1397/08/22 15:00","price":6441.8},{"date":"1397/08/22 17:30","price":6456.4},{"date":"1397/08/22 18:00","price":6448.4},{"date":"1397/08/22 20:30","price":6456.4},{"date":"1397/08/22 21:00","price":6477.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398