کمترین: 
1200.58
بیشترین: 
1204.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1203.25
زمان: 
8/22 11:30
قیمت اونس طلا امروز 22 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 آبان 1397 , 1203.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/22 02:30","price":1200.58},{"date":"1397/08/22 05:30","price":1204.45},{"date":"1397/08/22 08:30","price":1204.55},{"date":"1397/08/22 11:30","price":1203.25}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398