کمترین: 
68.89
بیشترین: 
68.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.89
زمان: 
8/21 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 آبان 1397 , 68.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 17:32","price":68.89}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398