کمترین: 
20.12
بیشترین: 
20.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.49
زمان: 
8/21 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 21 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 21 آبان 1397 , 20.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 12:08","price":20.12},{"date":"1397/08/21 12:32","price":20.2},{"date":"1397/08/21 13:08","price":20.38},{"date":"1397/08/21 14:08","price":20.3},{"date":"1397/08/21 14:32","price":20.13},{"date":"1397/08/21 15:32","price":20.35},{"date":"1397/08/21 16:32","price":20.41},{"date":"1397/08/21 20:08","price":20.55},{"date":"1397/08/21 21:08","price":20.44},{"date":"1397/08/21 22:08","price":20.49}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398