کمترین: 
181975
بیشترین: 
182211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
182211.0
زمان: 
8/21 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 21 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 آبان 1397 , 182211.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 11:30","price":181975.0},{"date":"1397/08/21 14:30","price":182211.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398