کمترین: 
1205.82
بیشترین: 
1210.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1207.44
زمان: 
8/21 14:30
قیمت اونس طلا امروز 21 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 آبان 1397 , 1207.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 05:30","price":1210.76},{"date":"1397/08/21 08:30","price":1210.26},{"date":"1397/08/21 11:30","price":1205.82},{"date":"1397/08/21 14:30","price":1207.44}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398