کمترین: 
213.44
بیشترین: 
215.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
214.24
زمان: 
8/21 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 آبان 1397 , 214.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 00:00","price":213.9},{"date":"1397/08/21 02:30","price":213.44},{"date":"1397/08/21 05:30","price":215.06},{"date":"1397/08/21 06:00","price":215.51},{"date":"1397/08/21 08:30","price":215.57},{"date":"1397/08/21 09:00","price":214.57},{"date":"1397/08/21 11:30","price":214.13},{"date":"1397/08/21 14:30","price":214.38},{"date":"1397/08/21 15:00","price":214.34},{"date":"1397/08/21 17:30","price":215.33},{"date":"1397/08/21 18:00","price":215},{"date":"1397/08/21 20:30","price":214.78},{"date":"1397/08/21 21:00","price":214.96},{"date":"1397/08/21 23:30","price":214.24}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398