کمترین: 
6412.8
بیشترین: 
6460.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6438.1
زمان: 
8/21 23:30
قیمت بیت کوین امروز 21 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 آبان 1397 , 6438.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/21 00:00","price":6436.2},{"date":"1397/08/21 02:30","price":6412.8},{"date":"1397/08/21 05:30","price":6460.5},{"date":"1397/08/21 06:00","price":6455.8},{"date":"1397/08/21 08:30","price":6455.2},{"date":"1397/08/21 09:00","price":6455},{"date":"1397/08/21 11:30","price":6441.6},{"date":"1397/08/21 12:00","price":6442},{"date":"1397/08/21 14:30","price":6446.1},{"date":"1397/08/21 17:30","price":6445.9},{"date":"1397/08/21 18:00","price":6459},{"date":"1397/08/21 20:30","price":6449.3},{"date":"1397/08/21 21:00","price":6445.9},{"date":"1397/08/21 23:30","price":6438.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398