کمترین: 
180668
بیشترین: 
181123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180668.0
زمان: 
8/20 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 20 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 آبان 1397 , 180668.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/20 11:20","price":181123.0},{"date":"1397/08/20 14:30","price":180668.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398