کمترین: 
212.75
بیشترین: 
216.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
214.45
زمان: 
8/20 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 آبان 1397 , 214.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/20 00:30","price":215.5},{"date":"1397/08/20 03:30","price":216.59},{"date":"1397/08/20 04:00","price":215.5},{"date":"1397/08/20 06:30","price":215.65},{"date":"1397/08/20 07:00","price":215},{"date":"1397/08/20 09:30","price":214.53},{"date":"1397/08/20 10:00","price":214.48},{"date":"1397/08/20 12:00","price":214.51},{"date":"1397/08/20 14:30","price":214.7},{"date":"1397/08/20 18:00","price":214.49},{"date":"1397/08/20 20:30","price":213},{"date":"1397/08/20 21:00","price":212.75},{"date":"1397/08/20 23:30","price":214.45}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398