کمترین: 
6386.7
بیشترین: 
6452.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6435.7
زمان: 
8/20 23:30
قیمت بیت کوین امروز 20 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 آبان 1397 , 6435.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/20 00:30","price":6449.3},{"date":"1397/08/20 01:00","price":6452.4},{"date":"1397/08/20 03:30","price":6447.2},{"date":"1397/08/20 04:00","price":6431},{"date":"1397/08/20 06:30","price":6443.8},{"date":"1397/08/20 07:00","price":6425.1},{"date":"1397/08/20 09:30","price":6439.4},{"date":"1397/08/20 10:00","price":6433.1},{"date":"1397/08/20 11:30","price":6440.2},{"date":"1397/08/20 12:00","price":6442.4},{"date":"1397/08/20 14:30","price":6410.1},{"date":"1397/08/20 15:00","price":6418.9},{"date":"1397/08/20 17:30","price":6426.4},{"date":"1397/08/20 18:00","price":6402.2},{"date":"1397/08/20 20:30","price":6412},{"date":"1397/08/20 21:00","price":6386.7},{"date":"1397/08/20 23:30","price":6435.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398