کمترین: 
214.33
بیشترین: 
216.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
216.78
زمان: 
8/19 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 آبان 1397 , 216.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:30","price":214.49},{"date":"1397/08/19 13:00","price":215},{"date":"1397/08/19 15:30","price":214.33},{"date":"1397/08/19 16:00","price":215},{"date":"1397/08/19 18:30","price":215.5},{"date":"1397/08/19 21:30","price":216.7},{"date":"1397/08/19 22:00","price":216.78}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398