کمترین: 
6431.5
بیشترین: 
6454.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6454.5
زمان: 
8/19 22:00
قیمت بیت کوین امروز 19 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 آبان 1397 , 6454.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:30","price":6444.6},{"date":"1397/08/19 13:00","price":6443},{"date":"1397/08/19 15:30","price":6431.5},{"date":"1397/08/19 16:00","price":6438.2},{"date":"1397/08/19 18:30","price":6453.6},{"date":"1397/08/19 19:00","price":6452.8},{"date":"1397/08/19 21:30","price":6454.7},{"date":"1397/08/19 22:00","price":6454.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398