کمترین: 
1209.76
بیشترین: 
1209.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1209.76
زمان: 
8/19 12:30
قیمت اونس طلا امروز 19 آبان 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 19 آبان 1397 , 1209.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:30","price":1209.76}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398