کمترین: 
184231
بیشترین: 
184594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
184231.0
زمان: 
8/19 15:20
قیمت شاخص بورس امروز 19 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 آبان 1397 , 184231.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:10","price":184594.0},{"date":"1397/08/19 15:20","price":184231.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398