کمترین: 
19.46
بیشترین: 
19.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.46
زمان: 
8/19 12:08
قیمت ذغال سنگ امروز 19 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 آبان 1397 , 19.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":19.46}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398