کمترین: 
3.724
بیشترین: 
3.724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.724
زمان: 
8/19 12:08
قیمت گاز طبیعی امروز 19 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 آبان 1397 , 3.724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":3.724}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398