کمترین: 
1.6155
بیشترین: 
1.6155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.6155
زمان: 
8/19 12:08
قیمت بنزین امروز 19 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 آبان 1397 , 1.6155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":1.6155}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398