کمترین: 
657.63
بیشترین: 
657.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
657.63
زمان: 
8/19 12:08
قیمت گازوئیل امروز 19 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 آبان 1397 , 657.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":657.63}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398