کمترین: 
70.68
بیشترین: 
70.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.68
زمان: 
8/19 12:08
قیمت نفت اوپک امروز 19 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 آبان 1397 , 70.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":70.68}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398