کمترین: 
69.64
بیشترین: 
69.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.64
زمان: 
8/19 12:08
قیمت نفت برنت امروز 19 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 آبان 1397 , 69.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":69.64}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398