کمترین: 
59.84
بیشترین: 
59.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.84
زمان: 
8/19 12:08
قیمت نفت سبک امروز 19 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 آبان 1397 , 59.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/19 12:08","price":59.84}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398