کمترین: 
183423
بیشترین: 
183451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183423.0
زمان: 
8/12 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 12 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 آبان 1397 , 183423.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 11:50","price":183451.0},{"date":"1397/08/12 13:50","price":183423.0}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398