کمترین: 
1232.88
بیشترین: 
1232.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1232.88
زمان: 
8/12 03:00
قیمت اونس طلا امروز 12 آبان 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 12 آبان 1397 , 1232.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 03:00","price":1232.88}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398