کمترین: 
3.294
بیشترین: 
3.296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.296
زمان: 
8/12 01:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 آبان 1397 , 3.296 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:32","price":3.294},{"date":"1397/08/12 01:32","price":3.296}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398