کمترین: 
1.701
بیشترین: 
1.7018
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.701
زمان: 
8/12 01:32
قیمت بنزین امروز 12 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 آبان 1397 , 1.701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:32","price":1.7018},{"date":"1397/08/12 01:32","price":1.701}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398