کمترین: 
72.57
بیشترین: 
72.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.57
زمان: 
8/12 01:32
قیمت نفت برنت امروز 12 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 آبان 1397 , 72.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:32","price":72.62},{"date":"1397/08/12 01:32","price":72.57}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398