کمترین: 
202.12
بیشترین: 
203.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202.12
زمان: 
8/12 12:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 آبان 1397 , 202.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:00","price":203.53},{"date":"1397/08/12 03:00","price":203.32},{"date":"1397/08/12 06:00","price":203.44},{"date":"1397/08/12 09:00","price":202.8},{"date":"1397/08/12 12:00","price":202.12}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398