کمترین: 
6409.6
بیشترین: 
6430.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6409.6
زمان: 
8/12 12:00
قیمت بیت کوین امروز 12 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 آبان 1397 , 6409.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/12 00:00","price":6430.2},{"date":"1397/08/12 03:00","price":6427},{"date":"1397/08/12 06:00","price":6426.6},{"date":"1397/08/12 09:00","price":6413.4},{"date":"1397/08/12 12:00","price":6409.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398