کمترین: 
15.74
بیشترین: 
17.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17.05
زمان: 
8/11 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 11 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 11 آبان 1397 , 17.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 11:32","price":15.74},{"date":"1397/08/11 12:32","price":15.91},{"date":"1397/08/11 13:32","price":16.07},{"date":"1397/08/11 14:32","price":16.04},{"date":"1397/08/11 16:32","price":16.33},{"date":"1397/08/11 17:08","price":16.31},{"date":"1397/08/11 17:32","price":16.25},{"date":"1397/08/11 18:08","price":16.37},{"date":"1397/08/11 19:08","price":16.56},{"date":"1397/08/11 19:32","price":16.93},{"date":"1397/08/11 20:32","price":17.25},{"date":"1397/08/11 21:32","price":17.05}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398