کمترین: 
1231.81
بیشترین: 
1233.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1231.81
زمان: 
8/11 12:00
قیمت اونس طلا امروز 11 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 11 آبان 1397 , 1231.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 03:00","price":1233.60},{"date":"1397/08/11 03:30","price":1233.50},{"date":"1397/08/11 06:00","price":1232.11},{"date":"1397/08/11 06:30","price":1232.36},{"date":"1397/08/11 09:00","price":1231.95},{"date":"1397/08/11 09:30","price":1233.26},{"date":"1397/08/11 12:00","price":1231.81}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398