کمترین: 
6383.2
بیشترین: 
6445.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6412.3
زمان: 
8/11 21:00
قیمت بیت کوین امروز 11 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 آبان 1397 , 6412.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/11 00:00","price":6383.2},{"date":"1397/08/11 03:00","price":6396.1},{"date":"1397/08/11 06:00","price":6445.2},{"date":"1397/08/11 09:00","price":6425.1},{"date":"1397/08/11 12:00","price":6417.1},{"date":"1397/08/11 15:00","price":6400.3},{"date":"1397/08/11 18:00","price":6423.6},{"date":"1397/08/11 21:00","price":6412.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398