لیفان X50 - اتوماتیک

لیفان X50 - اتوماتیک

قیمت بازار
116000000
قیمت کارخانه
116000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
27,880
minus
یورو
34,133
equal
درهم امارات (حواله)
7,905
minus
آرشیو کامل قیمت لیفان X50 - اتوماتیک
{"date":"1397/08/11 00:00","price":103000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":104000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":107000000},{"date":"1397/08/24 12:00","price":109000000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":103000000},{"date":"1397/09/06 12:00","price":102000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":103000000},{"date":"1397/09/27 12:00","price":102000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":103000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":102000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":100000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":101000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":98000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":99000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":101000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":104000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":108000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":115000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":120000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":116000000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399