وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

قیمت بازار
75000000
قیمت کارخانه
75000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
23,002
plus
یورو
26,752
plus
درهم امارات
6,450
minus
آرشیو کامل قیمت   وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)
{"date":"1397/08/11 00:00","price":63000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":64000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":65000000},{"date":"1397/08/23 00:00","price":66000000},{"date":"1397/08/24 00:00","price":66500000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":67000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":66000000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":67000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":68000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":69000000},{"date":"1397/09/23 12:00","price":67000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":66000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":65000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":64000000},{"date":"1397/10/19 12:00","price":63500000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":65000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":66000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":65000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":66000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":67000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":71000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":72000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":73000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":75000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":76000000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":75000000}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399