وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397/08/11 00:00","price":63000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":64000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":65000000},{"date":"1397/08/23 00:00","price":66000000},{"date":"1397/08/24 00:00","price":66500000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":67000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":66000000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":67000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":68000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":69000000}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1397