وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

قیمت بازار
75000000
قیمت کارخانه
75000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,379
plus
یورو
16,699
plus
درهم امارات
4,250
plus
آرشیو کامل قیمت   وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)
{"date":"1397/08/11 00:00","price":63000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":64000000},{"date":"1397/08/21 00:00","price":65000000},{"date":"1397/08/23 00:00","price":66000000},{"date":"1397/08/24 00:00","price":66500000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":67000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":66000000},{"date":"1397/09/03 12:00","price":67000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":68000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":69000000},{"date":"1397/09/23 12:00","price":67000000},{"date":"1397/10/01 12:00","price":66000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":65000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":64000000},{"date":"1397/10/19 12:00","price":63500000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":65000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":66000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":65000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":66000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":67000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":71000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":72000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":73000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":75000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":76000000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":75000000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399