سایپا 151

سایپا 151

قیمت بازار
43000000
قیمت کارخانه
43000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت سایپا 151
{"date":"1397/08/11 00:00","price":33300000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":33000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":33500000},{"date":"1397/08/24 00:00","price":34000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":34200000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":34500000},{"date":"1397/09/01 00:00","price":35000000},{"date":"1397/09/08 00:00","price":34600000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":34200000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":34500000},{"date":"1397/09/23 12:00","price":34200000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":34000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":35500000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":35200000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":35300000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":35600000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":37000000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":37800000},{"date":"1397/11/11 12:00","price":40000000},{"date":"1397/11/15 00:00","price":37700000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":38000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":39000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":40000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":40500000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":43000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":44000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":43000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399