کمترین: 
1215.41
بیشترین: 
1225.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1225.84
زمان: 
8/10 12:30
قیمت اونس طلا امروز 10 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 آبان 1397 , 1225.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 03:00","price":1215.41},{"date":"1397/08/10 03:30","price":1216.01},{"date":"1397/08/10 06:00","price":1217.33},{"date":"1397/08/10 06:30","price":1216.90},{"date":"1397/08/10 09:00","price":1217.99},{"date":"1397/08/10 09:30","price":1218.36},{"date":"1397/08/10 12:00","price":1223.46},{"date":"1397/08/10 12:30","price":1225.84}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398