کمترین: 
3.236
بیشترین: 
3.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.236
زمان: 
8/10 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 10 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 آبان 1397 , 3.236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:08","price":3.279},{"date":"1397/08/10 01:08","price":3.282},{"date":"1397/08/10 02:08","price":3.284},{"date":"1397/08/10 03:08","price":3.278},{"date":"1397/08/10 03:32","price":3.28},{"date":"1397/08/10 04:32","price":3.272},{"date":"1397/08/10 05:08","price":3.28},{"date":"1397/08/10 06:08","price":3.274},{"date":"1397/08/10 06:32","price":3.279},{"date":"1397/08/10 07:32","price":3.284},{"date":"1397/08/10 09:08","price":3.268},{"date":"1397/08/10 09:32","price":3.272},{"date":"1397/08/10 10:08","price":3.271},{"date":"1397/08/10 11:08","price":3.278},{"date":"1397/08/10 12:08","price":3.275},{"date":"1397/08/10 13:08","price":3.276},{"date":"1397/08/10 15:08","price":3.287},{"date":"1397/08/10 16:08","price":3.283},{"date":"1397/08/10 17:08","price":3.3},{"date":"1397/08/10 18:08","price":3.272},{"date":"1397/08/10 19:08","price":3.284},{"date":"1397/08/10 20:08","price":3.237},{"date":"1397/08/10 21:08","price":3.258},{"date":"1397/08/10 22:08","price":3.247},{"date":"1397/08/10 23:08","price":3.236}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399