کمترین: 
200.04
بیشترین: 
201.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201.34
زمان: 
8/10 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 آبان 1397 , 201.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:00","price":200.63},{"date":"1397/08/10 03:00","price":200.79},{"date":"1397/08/10 06:00","price":201.23},{"date":"1397/08/10 09:00","price":201.9},{"date":"1397/08/10 12:00","price":201.28},{"date":"1397/08/10 15:00","price":200.04},{"date":"1397/08/10 18:00","price":201.3},{"date":"1397/08/10 21:00","price":201.34}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398