کمترین: 
6357.6
بیشترین: 
6385.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6363.6
زمان: 
8/10 21:00
قیمت بیت کوین امروز 10 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 آبان 1397 , 6363.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/10 00:00","price":6372.9},{"date":"1397/08/10 03:00","price":6365},{"date":"1397/08/10 06:00","price":6357.6},{"date":"1397/08/10 09:00","price":6366.7},{"date":"1397/08/10 12:00","price":6385.5},{"date":"1397/08/10 15:00","price":6364.7},{"date":"1397/08/10 18:00","price":6364},{"date":"1397/08/10 21:00","price":6363.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399