کمترین: 
183367
بیشترین: 
183500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183367.0
زمان: 
8/9 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 9 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 آبان 1397 , 183367.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 11:50","price":183500.0},{"date":"1397/08/09 14:50","price":183367.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398