کمترین: 
15.79
بیشترین: 
16.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16.38
زمان: 
8/9 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 9 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 آبان 1397 , 16.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 11:08","price":16.36},{"date":"1397/08/09 11:32","price":16.42},{"date":"1397/08/09 13:08","price":16.38},{"date":"1397/08/09 14:08","price":16.19},{"date":"1397/08/09 15:08","price":15.97},{"date":"1397/08/09 17:08","price":16.23},{"date":"1397/08/09 18:08","price":15.89},{"date":"1397/08/09 19:08","price":15.79},{"date":"1397/08/09 20:08","price":15.92},{"date":"1397/08/09 20:32","price":16.33},{"date":"1397/08/09 21:08","price":16.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398